Horoskop časopisu Neon

Neděle 19. 9. 1999, 1 hodina 44 minuty středoevropského letního času v Karviné - místo a čas zrození prvního čísla časopisu Neon. Numerologicky pozoruhodná sada jedniček a devítek. A co znamená pro astrologa?

Tvar horoskopu je sice poněkud disharmonický, zato v něm nalezneme ohnisko v podobě Jupitera a Saturna, k nimž vede sada symetrických aspektů z východu i ze západu. Jsou to navíc poslední okamžiky Plutónova pobytu na osmém stupni Střelce, k němuž se v sabiánském symbolismu vztahuje obraz nových prvků, které se formují v hlubinách země. Pluto tu rozdmýchává alchymický oheň, který čistí i transformuje samu substanci lidského vnitřního života. Dane Rudhyar mluví o tom, že "v nejhlubších vrstvách psyché pracují síly, které po svém reagují na vnější podněty, pocházející z intenzivního zapojení do skupinových ambicí a emocí, a ještě více na ty, pocházející z mocných tlaků a vzplanutí lásky. Alchymický proces pokračuje, obvykle nepovšimnut vědomým ego, dokud se neukáže, že došlo k určité mutaci a že bylo dosaženo nového stupně uvědomění a reakcí na život. Jedná se zde jak o základní rytmus růstu lidské bytosti, tak o reakci na individuálnějsí prožitky, které probouzejí emoce. Sama podstata přirozenosti jedince prochází změnami, na jejichž základě je možno učinit další krok. Tento symbol zaměřuje naši pozornost k těmto vnitřním změnám. Máme si je začít uvědomovat. Symbol implikuje určitý druh nošení psychického plodu."

Jak už jsme řekli, ohniskem horoskopu je Saturn. Ten je i vrcholem pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku, jehož přeponou je opozice mezi vycházející Venuší - Jitřenkou a zapadajícím Uranem. Naprosto nové estetické ideály a kulturní hodnoty přispívají k prosazení nových způsobů spolupráce, vrhají se do 11. domu, aby dodaly Saturnu motivaci k hmatatelnému ztělesnění snů a vizí; jejich nadšení je ovšem zchlazeno tradičními formami, které jsou se Saturnem spojeny. Jistý nádech dekadence by však neměl být víc než jen lehkým kořením, jinak se pikanterie zvrhne v moralizování.

Další planetou, která je se Saturnem spojena, je Merkur - Epiméteus ve třetím domě v konjunkci se Sluncem, což je postavení navýsost intelektuální, analytické, apollinské. Se Sluncem se dostáváme k trojúhelníku páté harmonické řady, směřujícímu do pátého domu ke konjunkci Marse a Plutóna, vášnivé, emocionální a sebevědomé imaginativní tvorbě. Dvojitý bikvintil, jak je tento trojúhelník nazýván, má vrchol v Jupiteru v desátém domu - pozornost veřejnosti bude zaručena. Jupiter je dále svázán rozběžnou kvadraturou s Neptunem v šestém domu, jeho velká kolektivní role má též sebeléčivé poslání.

Ostatně i o tom mluví Luna v šestém domu, schopnost přizpůsobit se nepohodlným pracovním podmínkám by měla být spojena s citlivými kompromisy. Luna je ovšem na devátém stupni Kozoroha, kde panuje sabiánský symbol Anděla s harfou, který zjevuje hluboký smysl, skrytý v kořeni každé životní situace.

Vraťme se jestě ke Slunci na šestadvacátém stupni Panny, kde Chlapec s kadidelnicí přisluhuje knězi u oltáře. To značí, že časopis Neon může přispět ke zdárnému průběhu velkého rituálu planetární evoluce. Co o tom říká básník Dane Rudhyar? "Přemýšlíme-li o dávných mysteriích nebo o katolické mši nebo o nějaké ještě jiné, transcendentnější ceremonii, v níž jsou zapojeny velké Bytosti nesoucí planetární zodpovědnost, máme co do činění s archetypální aktivitou. Rituál je archetypální tím, že představuje, ať si je pole aktivity sebemenší, část vyvíjející se struktury kosmu, chápané v jejím "posvátném" smyslu. Každá taková činnost je prováděna "v Boží přítomnosti". Může být sebepodřadnější, přesto má posvátný význam. Tento bod nás uvádí k závěru prvního hemicyklu. Jedinec - člověk je vychován, vzdělán (educated), tj. uveden do světa transcendentní aktivity, do světa archetypální performance. Musí se naučit sloužit pokorně a s intenzivní bdělostí tomu, co je zatím ještě mimo jeho duchovní chápání. Učí se vykonávat každou věc nadosobně. Učí se životní praxi v boží přítomnosti."

Zdravím a přeji Neonu vše k dobru!

Pavel Turnovský, 16. srpna 1999