Wilhelm Busch

Foukačka

Překlad: Ivan Wernisch

Zde si pan Bartelmann právě
smáčí preclík v bílé kávě.

Je zasažen první ranou,
štiplavou a nečekanou.

"Safraporte, co to?" zvolá,
"to bylo odněkud zdola?!"

"Ale ne," znova si sedne,
vezme preclík, šálek zvedne,

ale ? pic! ? v tom okamžiku
zásah ? přímo do preclíku.

A ? pic! ? ostrá bolest v oku ?,
Bartelmann je z toho v šoku.

Slzy panu Bartelmannu
koulejí se po županu.

"Safraporte," povídá si,
"přišlo to zezhora asi".

Auvajz! Už se židle řítí,
prudkou bolest v nose cítí.

Posadí se, kouká. Vece:
"Tuhle šipku, tu znám přece!"

"Aha ? támhle za tou ďourou
číhá Francek se svou rourou."

Dá Franckovi konví ránu,
vráží mu rouru do chřtánu.

Starci mají rádi klid ?
vyhni se jim, nech je být!