Editorial

Vážení přátelé,

tímto číslem měsíčníku Neon, označeném číslicí -3, zahajujeme odpočítávání, pomyslný countdown, na jehož konci, v lednu roku 2000, bude start prvního řádného ročníku našeho časopisu.

Neon, který držíte v ruce, vznikal o prázdninách, v atmosféře prostoupené očekáváním globální kata-strofy, kdy lidstvo vyhlíželo příchod Krále Teroru a prožívalo jisté zklamání ze zatmění slunce, které žádnou pohromu nezpůsobilo. O konci světa, miléniu a apokalypse se vedly a vedou dlouhé debaty. Těmto fascinujícím tématům je tentokrát věnována rubrika Kauza, kterou budeme otevírat každé číslo Neonu.

A na jaké příspěvky bych Vás dále rád upozornil?

Ze spřáteleného časopisu National Geographic přebíráme zajímavý materiál o Lewisovi Carrolovi, který je doprovozen vynikajícími fotografiemi Sama Abbela a unikátními Carrolovými snímky.

Pásmo o proslulém americkém spisovateli Philipu Rothovi, o jeho vztahu k Čechám a ukázka z jeho románu Operace Shylock jistě zaujme početnou sku-pinu jeho českých ctitelů. Pásmo je navíc doplněno rozhovorem s překladateli Lubou a Rudolfem Pellarovými, díky jejichž překladatelské práci jsou Rothova díla populární i v Čechách.

Esej Jiřího Gruši, v němž srovnává moravskou a českou duši, je zajímavý především proto, že byl psaný původně pro německé čtenáře ? přináší tedy informace na první pohled u nás všeobecně známé a tedy často přehlížené. Gruša rozebírá zažité ?pravdy?, nad nimiž doma často nepřemýšlíme.

O tom, že je Boleslav Polívka milovníkem poezie, Vás přesvědčí netradiční rozhovor s tímto exponovaným hercem a autorem divadelních představení.

Objevem bude pro mnohé Jan Lukeš alias Car Osten, insitní básník, hudební skladatel a tvůrce umělých jazyků, jehož osud a dílo jsou tématem delšího bloku příspěvků. Více informací se do tohoto kratičkého editorialu nevejde. Za celou redakci Vám přeji, ať jsou chvíle strávené s Neonem jen příjemné!

Bogdan Trojak