Z obsahu -2/1999

Kauza

Omamné látky trochu jinak

Jednou z tezí je, že lidstvo jako mohutný sociální útvar by bez omamných látek nemohlo vůbec existovat. Přinejmenším se o takový experiment nikdy ani nepokusilo. Seskládali jsme do krasohledu sklíčka nejrůznějších názorů na věc, ale resumé? Jen další otazníky.


Karel J. Beneš

Nasraný chlap

Večerní rozhovor se spisovatelem Bohuslavem Vaňkem-Úvalským vedený na terasách zničeného pavilonu Expo ?58 v předvečer vydání jeho románu Zabrisky. Mimo jiné o tom, kudy vede cesta z dětství k dospělosti a od srandiček k tragikomedii. Fotografie Bohdana Holomíčka.


Martin Reiner

Hasicí emulze babího léta

Reportáž o čtvrtém setkání českých a moravských básníků a literárních kritiků na hradě Bítově, které v lecčem překonalo ta předcházející. A pro nás příležitost představit na krásných fotografiích Ondry Slabého mimo jiné několik tajemných postav "ze zákulisí" časopisu Neon. .


Rostislav Švácha

Adolf Loos v síti kultury

Před sto lety byla architektura, reprezentovaná skvělými tvůrci, přirozeným tmelem dalších kulturních žánrů. Proč je tomu dnes jinak? O tom přemýšlí přední český znalec a popularizátor tohoto oboru doc. Rostislav Švácha. Text doprovází fotografie pařížského domu Tristana Tzary a návrh "jazzového" domu Loosovy přítelkyně Josephiny Bakerové.