Úvodní slovo

Druhé číslo našeho krátkého nultého ročníku (celkem vyjdou v roce 1999 tři čísla) vznikalo v extrémním časovém presu, jednak proto, že jsme paralelně ve třech lidech konali rozsáhlé organizační přípravy naší "spanilé" jízdy anglickým double-deckerem po republice, jednak proto, že jsme všichni strávili čtyři dny na bítovském setkání českých a moravských básníků (více o něm přímo v čísle), kam jezdíme samozřejmě moc rádi, ale zároveň v roli organizátorů - čili povinně. A nakonec jsme všichni postupně onemocněli; někteří to zvládli za pochodu, šéfredaktor ulehl na týden s horečkami.

Byla to dobrá zkouška.

Během měsíce mezi vydáním prvního (totiž minus třetího) a druhého (minus druhého) čísla Neonu jsme doplnili redakci o tajemnici Janu Kosteleckou, takže už jsme dohromady čtyři, a přestěhovali jsme se z jedné místnosti do dvou. Chodí nám ohlasy na první číslo, rozšiřujeme řady externích spolupracovníků.

Objeli jsme republiku "neonovým" autobusem, organizujeme Večery s Neonem: dvakrát Praha, dvakrát Brno, Bratislava, Ostrava, Olomouc, Opava... Dáváme rozhovory novinám, aby se vědělo, že tu jsme.

Vylepšujeme internetovou verzi Neonu (URL: http://www.neon-mag.cz), která bude nejpozději od ledna 2000 nejen elektronickou replikou časopisu, ale také - na rozdíl od méně pružného, tištěného měsíčníku - aktuálním zpravodajem a zdrojem čerstvých informací o kulturním dění u nás.

A stejně jako v prvním čísle, i nyní se na Vás obracíme: pomozte nám tím, že si časopis - pokud se Vám líbí - výhodně předplatíte. Naše nabídka předplatitelské slevy je velkorysá (viz tiráž), protože jako úplně nový subjekt na celkově přesyceném trhu máme ztíženou pozici a abonenti jsou pro nás přímo životně důležití.

Obě první čísla Neonu podle mne dokládají, že umíme udělat časopis, jaký zde chyběl.
Nyní ho chceme dostat k Vám, svým čtenářům.

Martin Pluháček
vydavatel