Úvodní slovo

Vychází třetí a zároveň poslední číslo krátkého, nultého ročníku časopisu Neon. Je poměrně pestré a asi nejlépe odpovídá původnímu záměru nedělat "pouhý" literární měsíčník, ale skutečný časopis o kultuře, časopis, který ponese nějaký, vcelku srozumitelný názor. Kromě záležitostí literárních se v Neonu -1 dotýkáme také historie, výtvarného umění, architektury, hudby a v příspěvcích zahraničních přispěvatelů i kinematografie. Pokračujeme v navazování spolupráce s lidmi, kteří ve svém oboru něco znamenají a nadto jej umějí náležitě popularizovat, tj. činit jej srozumitelným a pochopitelným pro širší okruh čtenářů, aniž rezignují na odbornou úroveň.

Nyní přichází dříve avizovaná "vánoční" pauzička; první číslo nového ročníku vyjde 20 ledna 2000. Jím začne rozhodující, asi půlroční období, kdy se patrně ukáže, jak silnou pozici na našem mediálním trhu Neon zaujme. Věřím, že s Vaší pomocí se ocitneme tam, kam od počátku míříme, to znamená někde na samé špici pomyslného pelotonu. Taky věřím, že se nám podaří náležitě zhodnotit dosavadní poznatky a zkušenosti, takže Neon bude od ledna 2000 ještě o trochu lepší.

Jedna zvláštní věc. Jistý můj známý se doslechl od několika lidí, jak rádi by si časopis předplatili, jen kdyby měli tu jistotu, že v případě krachu (který se vzhledem k ekonomické situaci státu v kuloárech pro jistotu předpokládá) dostanou zpátky vložené peníze. Nad tím jsem užasl a doložil tak, že v některých záležitostech nejsem na výši doby: zmiňovat něco tak samozřejmého mě totiž vůbec nenapadlo, nehledě na to, že implikovat potenciální pád časopisu už ve chvíli, kdy se s velkou pompou právě začíná, by se mi zdálo... inu zvláštní.

Nakonec ještě jednou o předplatném. Vyhlašujeme velkou předplatitelskou soutěž, která skončí v první jarní den a jejíž výsledky budou vyhlášeny v dubnovém čísle Neonu. Připraveny budou zajímavé ceny. Se sponzory soutěže nyní jednáme a podrobnosti zveřejníme v Neonu 1/2000. Stávající abonenti jsou do slosování zahrnuti automaticky.

Martin Pluháček
vydavatel