(Dichtung und Wahrheit)

Hanba!
V literatuře platí, že i masivní deviace tvůrce je slučitelná s genialitou. Výjimkou zajisté není ani prozaik, literární historik, kritik a okultní teoretik, univerzitní pedagog, organizátor kulturního života na Praze 6, bystrý glosátor každodenního dění a nadšpirit McPutna, jenž byl policií usvědčen, že si letos v srpnu na dvoře svého domku v Zalužanech vyudil dvanáctiletého chlapce ze sousedství. Kulturní veřejnost je krajně pobouřena, že obviněný není vyšetřován na svobodě. I Neon volá: kde je presumpce neviny?! Místo aby McPutna sklidil uznání vyšetřovatele za to, že nejí děti syrové, je tímto popotahován a žalářován!

Petici za okamžité propuštění literáta, která je k dispozici i v naší redakci, dosud podepsali: Petr Borkovec, básník, publicista a sok, Miro Žbirka, sympatizant, a Hildegarda Koždoňová, fanynka. Seznam dalších signatářů přineseme v příštím čísle.

Jak jsme se dozvěděli z denního tisku, Milan Peroutka, bubeník skupiny Olympic, který projížděl s karavanou velbloudů hlavním městem, spadl ze svého zvířete a zlomil si ruku. - Eugen Brikcius, jehož jsme vyhledali, neboť je kromě jiného znám také jako zkušený pouliční meharista, nám odmítl odpovědět na otázku, co si o tom máme myslet. Sdělil jen to, že si právě odjíždí do Vídně vybrat svou podporu v nezaměstnanosti a že už na příští podzim připravuje pro Prahu velkou výpravnou operetu, jejíž premiéra se má odbývat na Císařské louce, na Střeleckém ostrově a na strahovském spartakiádním stadionu.

"Co to pořád máte s tím Zábranou, vždyť já toho člověka ani moc neznal," odpověděl Josef Škvorecký našemu spolupracovníkovi na otázku, zda ještě stále trvá na svém autorství Vraždy se zárukou a dalších dvou detektivek ze šedesátých let. "Jednou nebo pětkrát jsem se s ním někde náhodou potkal, a to bylo všechno. Nemůžete už s tím dát jednou provždy pokoj? A pak - dostal snad Zábrana Řád Bílého lva nebo Státní cenu za literaturu?"

Mladé italské bohemistky Laury Zlámalové-Burchelliové, která se cestou z Bratislavy do Říma zastavila na půl dne v Brně, jsme se zeptali, kterého ze současných českých spisovatelů si cení nejvýše. Usměvavá dívka odpověděla: "Líbí se mi úplně všichni: Václav Havel, Ivan Klíma, Franz Kafka, Bohumil Hrabal i Jáchym Topol."

Petr Odillo Stradický ze Strdic, zanícený propagátor virtuálního způsobu života, při průchodu do čtvrtého rozměru bytí - ve čtvrtek 18. listopadu 1999, hodinu po snídani. Foto: Pavel Sůva

Paprsek nového světla
Srovnávací literární historie si bude muset poopravit dosud převládající názor, že česká avantgardní poezie šedesátých let byla sto let za opicemi. V budoucí pozůstalosti Pavla Šruta bylo totiž objeveno torzo jeho pozdní juvenilie, které naši lyriku oné doby zcela rehabilituje. Uvádíme ho zde v úplnosti:

Zpíval konvalinkám
Zpíval konvalinkám, vodo
pád, vodopád,
a lidi zapomněli
LHÁT!
(...)
Kukačka lákala šakala v noci té kouzelné
Skály se objaly děly se věci
ne
u

ři
tel

Dovolujeme si P. T. čtenáře upozornit alespoň na rafinované vnitřní rýmy, na průkopnickou práci básníkovu s intonační jednotkou, rozbíjení sémantických drúz, jakož i na totální nesmyslnost celku, jakou abys u samotného Thorstena Bjorkgsköllssena pohledal.

Tvůrce se k textu zatím nehlásí, ale to nevadí. Však on změkne.

Veršované lascivity vydávané v posledních letech pod jménem Jiří Veselský (Dívenky jdou Brnem, Šla Nanynka do zelí atp.) napsala prý známá prozaička a feministická aktivistka Alexandra Berková. Opravdový Jiří Veselský je ochoten tuto skutečnost kdykoli a komukoli za jakýkoli finanční obnos potvrdit. Zlobí se: "Proč ta ženská k těm kundičkám přilípla zrovna mé jméno, nevím, třeba ho někde náhodou zaslechla, nebo si ho jen tak vymyslela, to už je celkem jedno, ale ať už k tomu došlo jakkoliv, má čest katolíka a komunisty je pošpiněna, to musíte uznat."

Lidé poezii chtějí
Člen moravsko-slezské obce spisovatelů, pražský básník a antikvář Ivan Wernisch, sklidil v poslední době několikrát zaslouženou pozornost svým projektem Čteme prostým lidem.
Poté co začátkem října recitoval návštěvníkům pražské zoo před klecí šimpanze bonobo, vedl nyní další z jeho "osvětových výpadů" do nuselského nočního podniku Golden Twenties. Zde přednesl u striptérské tyče delší epickou báseň Tyhlety chmurné průjezdy.Vhodnost a správné načasování výše zmíněného projektu stvrdily spontánní reakcí všechny přítomné prostitutky, které aplaudovaly Mistrovo počínání vstoje. (Bohužel se později prokázalo, že přijely před čtrnácti dny z Ukrajiny a neumějí ani slovo česky.)

Magdalena Jíchová, bývalá zaměstnankyně Magistrátu hl. města Prahy a přednostka OPPPEB (Odboru pro postavení pomníku Eugena Brikcia), prý bude stíhána za zneužití svěřených prostředků. - "No jo, ale ty peníze z ní už stejně nikdo nevyrazí," říká jeden z jejích nadřízených, "protože už stačila všecko do mrtě utratit. Je to průšvih - Olbram Zoubek má Brikciusovu sochu skoro hotovou. No - bude teď to svý dílo muset přejmenovat, nebo se ho nezbaví."