The Smoking Gun

Rozhněvaná Naomi

Překlad: Tamara Váňová

Kresba: Pavel Reisenauer

Překlad: Tamara Váňová

Dělat asistentku supermodelce Naomi Campbellové se Georgině Galanisové muselo zpočátku jevit jako skvělá příležitost. Ale jak Galanisová tvrdí ve své žalobě podané k Nejvyššímu soudu státu New York, nevydržela pracovat ve službách zuřivé Campbellové ani jediný týden. Galanisová popisuje, jak ji Campbellová v září při výkonu pracovních povinností dvakrát udeřila do hlavy telefonem. A jako by toho nebylo dost, říká Galanisová, Campbellová jí dokonce ani nezaplatila. Campbellová veškerá obvinění popírá.

Nejvyšší soud státu New York
Správní obvod New York

Podáno:
Pořadové číslo:

žalobce: Georgina Galanisová

Ověřená žaloba

proti

obžalovaným
Naomi Campbellové a akciové společnosti London Kilt, Inc.

Žalobkyně, prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců prohlašuje toto:

 1. Zde jmenovaná žalobkyně Georgina Galanisová (dále jen ,,paní Galanisová") byla a je trvalým bydlištěm ve správním obvodu Queens ve státě New York.
 2. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, obžalovaná Naomi Campbellová (dále jen ,,Campbellová") byla a je trvalým bydlištěm ve správním obvodu New York ve státě New York.
 3. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, obžalovaná London Kilt Inc. (dále jen ,,London Kilt") byla a je tuzemskou akciovou společností řádně ustavenou a existující na základě zákonů státu New York a v souladu s nimi s ústředím ve správním obvodu New York.
 4. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, je Campbellová výhradní vlastnicí akciové společnosti London Kilt a předsedkyní její správní rady.
 5. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, se Campbellová a London Kilt na straně jedné, dohodli dne 28. srpna 1998, nebo někdy kolem tohoto data, s paní Galanisovou, na straně druhé, o jejím nástupu do funkce osobní sekretářky.
 6. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, byla paní Galanisová zaměstnána v New York City, ve státě New York, jako osobní sekretářka Campbellové a po celou dobu výkonu svého zaměstnání vždy plnila řádně své povinnosti.
 7. Navzdory oprávněným požadavkům, Campbellová a London Kilt doposud paní Galanisové nezaplatili mzdu za sjednané služby poskytované Campbellové a London Kilt ve dnech 1. září 1998 až 9. září 1998 ve výši jednoho tisíce čtyř set šedesáti jednoho dolaru a padesáti čtyř centů ($1 461,54).
 8. Dle nejlepšího vědomí a přesvědčení, žalobkyně a Campbellová cestovaly do Toronta, ve státě Kanada, z New York City, ve státě New York, kde byla Campbellová zaměstnaná jako filmová herečka.
 9. V období mezi dny 8. a 9. září 1998 Campbellová v Torontu, ve státě Kanada, úmyslně, záměrně, zlovolně, neukázněně a nebezpečně napadla paní Galanisovou, a to tak, že ji dvakrát surově udeřila telefonem do hlavy, přičemž ji zároveň držela pod krkem, dvakrát ji udeřila pěstí do ramene, přičemž ji držela pod krkem a zuřivě jí třásla hlavou, mlátila ji do krku a praštila žalobkyní o zeď, zatímco ta se pokoušela vykonávat řádně své pracovní povinnosti.
 10. V období od 8. září 1998 do 9. září 1998 v Torontu, ve státě Kanada, Campbellová úmyslně, záměrně, zlovolně, neukázněně a nebezpečně napadla paní Galanisovou, a to tak, že jí vyhrožovala vyhozením z auta uprostřed dálnice za plného provozu a opakovaně na ni útočila, zatímco ta se pokoušela vykonávat řádně své pracovní povinnosti.
 11. V důsledku úmyslného, záměrného, zlovolného, neukázněného a nebezpečného napadení a týrání paní Galanisové ze strany Campbellové dne 8. září 1998 a 9. září 1998 utrpěla žalobkyně vážná zranění.
 12. V období mezi dnem 7. září 1998 a 9. září 1998 v Torontu, ve státě Kanada, Campbellová úmyslně, záměrně, zlovolně a neukázněně způsobila paní Galanisové vážnou duševní újmu, a to tím, že jí vyhrožovala deportací, slovně žalobkyni nesčíslněkrát napadla hluboce urážlivým způsobem, zničila jí oblečení a vyhrožovala, že ji vyhodí z auta uprostřed dálnice za plného provozu, zatímco ta se pokoušela vykonávat řádně své pracovní povinnosti.
 13. V důsledku úmyslného, záměrného, zlovolného a nedbalého chování, jež vedlo dne 7. září 1998 u paní Galanisové k duševní újmě, utrpěla žalobkyně vážný duševní otřes.
 14. Na základě uvedených skutečností žalobkyně utrpěla materiální škodu ve výši jednoho milionu dolarů ($1 000 000) a duševní újmu ve výši jednoho milionu dolarů ($1 000 000).